0934062768

Lưới inox 400 mesh
  • 04-06-2018
  • 104 lượt xem

Lưới inox 400 mesh

Lưới inox 400 mesh sử dụng trong điều kiện axit sàng lọc và lọc, các ngành công nghiệp dầu làm cho lưới bùn, hóa sợi, ngành công nghiệp mạ điện.

IMGROUP

Tìm